Fixtures

  กรกฏาคม 2017
ชนะ 2-0
ชนะ 3-1
เสมอ 1-1
จุดโทษ ชนะ 4-2
แพ้ 0-3
ชนะ 5-2
แพ้ 1-2
13 ก.ค.
15 ก.ค.
19 ก.ค.
22 ก.ค.
29 ก.ค.
30 ก.ค.
  สิงหาคม 2017
อาทิตย์ 7 ส.ค.
21.00 น.
ศุกร์ 11 ส.ค.
01.45 น.
เสาร์ 19 ส.ค.
22.00  น.
อาทิตย์ 27 ส.ค.
22.00 น.
  กันยายน 2017

เสาร์ 9 ก.ย.
21.00 น.
พฤหัสฯ 14 ก.ย.
02.00 น.
อาทิตย์ 17 ก.ย.
19.30 น.
พุธ 20 ก.ย.
01.45 น.
จันทร์ 25 ก.ย.
02.00 น.
พฤหัสฯ 28 ก.ย.
02.00 น.
  ตุลาคม 2017
 ชนะ 2-1  ชนะ 2-1
อาทิตย์ 1 ต.ค.
18.00 น.
เสาร์ 14 ต.ค.
23.30 น.
พฤหัสฯ 19 ต.ค.
02.00 น.
อาทิตย์ 22 ต.ค.
19.30 น..
อังคาร 24 ต.ค.
01.45 น.
 เสาร์ 28 ต.ค.
21.00 น.
  พฤศจิกายน 2017
แพ้ 0-1
พฤหัสฯ 2 พ.ย.
03.05 น.
อาทิตย์ 5 พ.ย.
21.15 น.
เสาร์ 18 พ.ย.
19.30 น.
พฤหัสฯ 23 ก.ย.
03.00 น.
อาทิตย์ 26 พ.ย.
23.00 น.
พุธ 29 พ.ย.
03.45 น.
  ธันวาคม 2017
เหย้า
เหย้า
เสาร์ 2 ธ.ค.
22.00 น.
พฤหัสฯ 7 ธ.ค.
03.05 น.
อาทิตย์ 10 ธ.ค.
22.00 น.
พุธ 13 ธ.ค.
03.45 น.
เสาร์ 16 ธ.ค.
22.00 น.
อังคาร 19 ธ.ค.
02.45 น.
เหย้า
เยือน
เยือน
ศุกร์ 22 ธ.ค.
02.45 น.
พฤหัสบดี 28 ธ.ค.
02.00 น.
อาทิตย์ 31 ธ.ค.
23.30 น.
  มกราคม 2018
เหย้า
เยือน
เยือน
เหย้า
เยือน
พุธ 3 ม.ค. 02.45 น.
อาทิตย์ 7 ม.ค.
23.00 น.
อาทิตย์ 14 ม.ค. 20.30 น.
เสาร์ 20 ม.ค.
22.00 น.
อังคาร 30 ม.ค.
02.45 น.
  กุมภาพันธ์ 2018
เหย้า
เยือน
เหย้า
เสาร์ 3 ก.พ.
22.00 น.
เสาร์ 10 ก.พ.
22.00 น.
เสาร์ 24 ก.พ.
22.00 น.
  มีนาคม 2018
เยือน
เหย้า
เยือน
เหย้า
เสาร์ 3 มี.ค.
22.00 น.
เสาร์ 10 มี.ค.
22.00 น.
เสาร์ 17 มี.ค.
22.00 น.
เสาร์ 31 มี.ค.
22.00 น.
  เมษายน 2018
เหย้า
เยือน
เหย้า
เยือน
เสาร์ 7 เม.ย.
21.00 น.
เสาร์ 14 เม.ย.
21.00 น.
เสาร์ 21 เม.ย.
21.00 น.
เสาร์ 28 เม.ย.
21.00 น.
  พฤษภาคม 2018
เหย้า
เยือน
เสาร์ 5 พ.ค.
21.00 น.
อาทิตย์ 13 พ.ค.
21.00 น.